Acte Constitutive

Actul constitutiv al APERO este documentul care, in anul 2008, a stat la baza formarii asociației.

El face referire la cele 3 companii care au pus bazele A.P.E.R.O. respectiv Printec Group, Uti Systems si Chronos Serv Invest si stipulează caracterul asociației si tipurile de activități pe care aceasta si le propunea la înființare.

Includea de asemenea reglementari cu privire la structura de membrii si drepturile pe care ei le aveau.

VEZI ACTUL CONSTITUTIV 

Statutul APERO stabilește in detaliu regulile de guvernanta ale asociației, obiectivele ei si tipurile de activități pe care le desfășoară.

Intre secțiunile Statutului se regăsesc Drepturile si Obligațiile Membrilor, Structurile de conducere ale asociației si întinderea responsabilităților fiecăruia, Patrimoniul Asociației, precum si mențiuni referitoare la gestionarea administrativa si financiara a asociației.

VEZI STATUTUL