DSP 2

Implementare Directiva Europeana

Directiva privind serviciile de plată este o directivă a UE, administrată de către Comisia Europeană (Direcția Generală Piața Internă), de reglementare a serviciilor de plată și a activității prestatorilor de servicii de plată în întreaga Uniune Europeană (UE) și Spațiul Economic European (SEE). Scopul directivei a fost acela de a spori concurența pan-europeană și participarea în industria de plăți a unor entități non-bancare și de a oferi un mediu concurențial si echitabil prin armonizarea reglementarilor privind protecția consumatorilor cu cele privind drepturile și obligațiile furnizorilor de plată și utilizatorilor.

La 08 octombrie 2015, Parlamentul European a adoptat propunerea Comisiei Europene de a crea un cadru de reglementare destinat sa facă plățile europene mai sigure și mai inovatoare (PSD2). Noua forma a Directivei are scopul de a proteja mai bine consumatorii atunci când plătesc on-line, de a promova dezvoltarea și utilizarea plăților inovatoare de tip online și mobile și să facă serviciile de plată europene transfrontaliere mai sigure.

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului economiei, comerțului şi turismului, este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerțului şi Turismului.

Autoritatea coordonează şi realizează strategia şi politica Guvernului în domeniul protecției consumatorilor, acționează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează vieții, sănătății, securității şi intereselor economice ale consumatorilor. Autoritatea eficientizează activitatea statului în materie de protecție directă şi indirectă a consumatorilor prin cercetarea pieței, informarea şi educarea consumatorilor şi întărirea capacității decizionale.

A.N.P.C. website

Coordonare, suport si standardizare

 • In contextul schimbărilor prefigurate de implementarea Directivei a 2 a a Serviciilor de Plăți (DSP2) in legislația romanească, A.P.E.R.O., in calitate de asociație reprezentativa pentru industria de plăți electronice din Romania si singura entitate ce reunește toate categoriile de jucători ce populează ecosistemul de plăți, își propune sa coordoneze procesul de redistribuire a rolurilor si responsabilităților intre entitățile prezente (ASPSP) si cele viitoare (PISP si AISP), entități ce vor coexista in cadrul noului ecosistem, si sa vegheze la crearea unui cadru de concurenta loiala intre acestea. 
 • In acest demers A.P.E.R.O. va colabora cu parteneri din sfera publica si privata 
Obiectivele Grupului de lucru
 • Creșterea gradului de conștientizare si înțelegere intre specialiștii industriei a scopului si obiectivelor DSP2
 • Agregarea unui punct de vedere comun al reprezentanților industriei referitor la implementarea in legislația locala a DSP2
 • Acordarea de sprijin autorităților in procesul de implementare a directivei 
 • Asigurarea unui climat de concurenta loiala intre toți exponenții ecosistemului de plăți electronice
 • Coordonarea reprezentanților industriei in obținerea unei soluții standardizate pentru accesul la date
Grupul de lucru
pentru DSP2
 • Alpha Bank
 • Banca Transilvania 
 • BRD
 • Bancpost
 • Raiffeisen Bank
 • UniCredit Bank
 • ING Bank
 • Piraeus Bank
 • BCR
 • Credit Europe Bank
 • OTP Bank
 • Garanti Bank
 • Patria Bank
 • Visa
 • Mastercard
 • Printec Group
 • Provus Services
 • Pago Plătește
 • CEC Bank
 • Banca Românească
 • Oberthur

Lider de proiect si Project Management

Insights Enterprise

Compania a fost mandatata de A.P.E.R.O. sa se ocupe de managementul de proiect, asigurând coordonarea tuturor celorlalți parteneri in scopul atingerii obiectivelor proiectului.

Directiva Serviciilor de Plăți 2

Aspecte esentiale

 • Directiva privind serviciile de plăți (PSD) a fost adoptata pentru prima dată de Uniunea Europeană (UE) în 2007. Directiva a oferit un cadru juridic pentru plățile efectuate în Europa, cu scopul de a crește viteza, eficiența și ușurința în utilizare a serviciilor de plăți.
 • Revizuirea PSD prin apariția PSD2 a fost propusa ca o modalitate de a răspunde la schimbările din ecosistemul plăților, precum și de a determina alte îmbunătățiri în domeniul serviciilor de plăți din Europa. Revizuirea a inclus o serie de modificări și îmbunătățiri ale primei variante a PSD, cu scopul de a oferi claritate juridică și condiții de concurență echitabile între actorii tradiționali si cei nou intrați in ecosistem.
 • PSD2 este o directivă determinata de progresele înregistrate in domeniul datelor si al tehnologiei, care are drept scop sa determine o concurență sporită, mai multa inovație și transparență în domeniul plăților, consolidând în același timp siguranța plăților pe Internet și accesul la cont.

• Să contribuie la realizarea unei piețe europene a serviciilor de plăți mai integrată și mai eficientă;

• Să sporească concurenta intre furnizorii de servicii de plăți prin încurajarea apariției unor noi actori și dezvoltarea unor servicii inovatoare de plăți mobile si prin internet;

• Să sporească măsurile de protecție a consumatorilor împotriva fraudei introducând conceptul de „Strong Customer Authentication” pentru plățile electronice;

• Sa stimuleze accesul populației la plățile electronice prin incurajarea unor preturi mai mici pentru serviciile de plăți.

• Sa faciliteze apariția unor standarde tehnice comune și sa creasca gradul de interoperabilitate

Domeniu de aplicabilitate

 • Se extinde domeniul de aplicabilitate si asupra tranzacțiilor inițiate din afara Europei și se redefinește termenul de „instituție de plată“. In timp ce PSD1 se aplica numai tranzacțiilor inițiate si finalizate în cadrul UE, PSD2 extinde acest domeniu de aplicabilitate si la tranzacțiile inițiate din afara UE, dar finalizate in interiorul UE. Directiva de asemenea extinde definiția data in PSD1 „instituției de plată“ pentru a include noi categorii de furnizori de plăți terți.

Terți inițiatori de servicii de plăți (PISP)

 • PSD2 stimulează concurența europeană din domeniul serviciilor de plăți prin reglementarea unei noi categorii de actori denumiți prestatorii de servicii de inițiere de plați (PISPs). Aceste servicii funcționează având la baza un concept de „push payments“, spre deosebire de fluxul tradițional pe bază de card care avea la baza conceptul de „pull payments“.

Terți cu acces la informațiile din cont (AISP)

 • PSD2 reglementează o alta categorie de actori, denumita furnizorii de servicii de informații de cont (AISPs). Acești furnizori acționează in sprijinul clienților ca agregatoare de informații din conturile de plată pe care aceștia le dețin.

Interzicerea suprataxării la plata cu cardul

 • PSD2 urmărește să standardizeze diferitele abordări de suprataxare a tranzacțiilor pe bază de card care sunt aplicate în prezent în întreaga UE.

Securitatea plăților online și accesul la cont

 • PSD2 introduce noi cerințe de securitate pentru plățile electronice și accesul la cont, împreună cu noile provocări de securitate referitoare la AISPs și PISPs.

Bancile

Trecerea de la traditional banking la open banking determina băncile sa caute noi modele de business si să își redefinească rolul in cadrul ecosistemului de plăți.

Furnizorii de servicii de plăți (PSP)

Modelul two factors authentication se prefigurează a fi o provocare suplimentara in activitatea PSP-urilor din e-commerce existând riscuri ca experiența clientului sa fie afectata. 

Companiile de tehnologie (Fintech)

Deschiderea creata de DSP2 prin accesul oferit companiilor de tehnologie la informațiile de cont ale clienților da posibilitatea Fintech-urilor sa își lanseze propriile oferte de servicii financiare.

Operatorii de telecomunicații (Telcos)

Prevederile DSP2 pun operatorii de telecomunicații in fata unei alegeri greu de făcut: fie optează pentru servicii financiare complexe dar reglementate, fie rămân in zona serviciilor financiare nereglementate, dar de mica valoare.

Marile magazine online (Online Retailers)

In timp ce accesul la informațiile de cont ale clienților pare a fi o oportunitate pentru marile magazine online, regulile suplimentare de securitate pun in pericol experiența clienților.

Adoptarea in legislația nationala

Ianuarie 2018 termenul pana la care statele membre trebuie sa transpună in legislația locala națională prevederile DSP2.

Octombrie 2018 termenul pana la care băncile trebuie sa devina conforme cu prevederile RTS.