Istoric

Martie 2017

Grupul de lucru DSP2 – A.P.E.R.O. constituie un grup de lucru care sa lucreze impreuna cu partenerii din mediul public si mediul privat pentru transpunerea in legislatia locala a Directivei a-2-a a Serviciilor de Plati.

SEPTEMBRIE 2016

Grupul de lucru Legea Cash Back – In scopul implementării prevederilor legii cash back reprezentanții industriei studiază impactul prevederilor acestei legi si riscurile ce trebuie gestionate in procesul de implementare.

MAI 2016

La 5 ani de la lansarea proiectului A.P.E.R.O. si A.A.D.R. fac analiza Ghiseul.ro si prezinta opiniei publice, in cadrul unei conferinte aniversare, atat rezultatele perioadei 2011-2015 cat si planurile de viitor pentru dezvoltarea platformei.

SEPTEMBRIE 2015

Proiectul Ghiseul.ro confirma evolutia buna si intra in etapa de maturizare. Se implementeaza un nou model de guvernanta a proiectului, model ce trebuie sa asigure dezvoltarea sustenabila si pe termen lung a proiectului.

MARTIE 2015

In urma consultarilor organelor de conducere ale asociatiei si cu aprobarea Adunarii Generale este aprobata Strategia si Obiectivele asociatiei pentru perioada 2014-2017.

SEPTEMBRIE 2014

A.P.E.R.O. alege conducerea pentru perioada 2014-2017 si stabileste ca obiectiv principal consolidarea asociatiei ca voce reprezentativa a industriei. Presedinte este ales Razvan Faer, reprezentantul Transfond.

SEPTEMBRIE 2011

A.P.E.R.O. alege organele de conducere pentru perioada 2011-2014 si stabileste ca obiectiv principal consolidarea proiectului Ghiseul.ro. Presedinte este ales Adrian Apolzan, reprezentantul ING Bank.

MARTIE 2011

Se pun bazele proiectului Ghiseul.ro. Solutia de interogare si plata a taxelor si impozitelor pusa la dispozitia A.A.D.R. de catre A.P.E.R.O. este validata de catre organismele de auditare din sectorul public si ulterior este data in productie.

SEPTEMBRIE 2010

Interesele mediului public si ale mediului privat cu privire la realizarea unui sistem online de colectare a taxelor si impozitelor converg dand naștere Parteneriatului Public – Privat intre A.A.D.R. si A.P.E.R.O.

2008 - 2009

Perioada este caracterizata de aderarea reprezentantilor industriei la A.P.E.R.O. si pregatirea pentru alegerea organelor de conducere, respectiv Presedintele si Comitetul Director.

FEBRUARIE 2008

Ia nastere Asociatia de Plati Electronice din Romania (A.P.E.R.O.), organism reprezentativ al industriei de plati electronice cu scopul de a reprezinta interesele acesteia in relatia cu celelalte asociatii profesionale si cu autoritatile .