Legea Cash Back

Inițiativă Legislativă / Implementare lege

Context macro economic

 • In perioada 2002-2003 Romania se confrunta cu un blocaj financiar major ceea ce a determinat Guvernul si Banca Națională a României sa adopte un Program de Acțiune comun, program care includea un pachet de măsuri legislative destinat stimulării plaților electronice.

Forma initiala

 • Apare astfel Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 193 din 2002 privind introducerea mijloacelor moderne de plata la o serie de entități precum: furnizorii de servicii de utilitate publica, instituțiile publice si comercianții cu amănuntul cu o cifră de afaceri mai mare de 100,000 euro. 

2002

 • Guvernul României – adopta O.U.G. nr. 193 din 2002 privind introducerea obligatorie a mijloacelor moderne de plata la furnizorii de servicii de utilitate publică, instituțiile publice, precum si comercianții cu o cifra de afaceri anuala mai mare de 100,000 euro.

2016

 • Parlamentul României – adopta Legea nr. 209 din 2016 (legea cash back) pentru modificarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea mijloacelor moderne de plata – Scade pragul cifrei de afaceri pentru comercianții obligați sa accepte la plata cardul bancar de la 100,000 euro la 10,000 euro. De asemenea introduce opțiunea de avans in numerar (cash back).

2017

 • Parlamentul României – Proiect de modificare a Legii nr. 209/2016 obiectul principal al proiectului de lege fiind ridicarea pragului cifrei de afaceri a comercianților care sunt obligați sa accepte plata cu cardul de la 10,000 euro la 50,000 euro.

In relația cu membri, partenerii din proiect si autoritățile:

 • sa consolideze punctul de vedere al industriei cu privire la prevederile legii si la normele de aplicare ale acesteia, in scopul prezentării lui autorităților cu atribuții pe partea de implementare;
 • sa informeze membrii asociației cu privire la evoluția procesului legislativ si calendarul de implementare
 • sa asigure un nivel ridicat de informare in rândul membrilor cu privire la prevederile legii
 • sa asiste membrii in procesul de implementare al legii
 • sa vegheze la evolutia pietei in procesul de implementare si sa puna la dispozitia membrilor observatiile sale
 • sa acționeze pentru protejarea intereselor membrilor asociației in cazul in care apar inconsistente in procesul legislativ
 • sa sprijine autoritățile cu atribuții in partea de implementare a legii cu toate informațiile necesare unei bune înțelegeri a realităților industriei
Grupul de lucru
pentru Legea Cash Back
 • Banca Comerciala Română
 • Piraeus Bank
 • Bancpost
 • Banca Transilvania
 • BRD Societe Generale
 • Alpha Bank
 • ING Bank
 • Patria Bank
 • Printec Group
 • Mastercard
 • Visa
 • Wirecard Romania
 • Garanti Bank
 • Raiffeisen Bank
 • OTP Bank
 • Banca Romanească
 • Libra Bank
 • SIA Europe
 • Credit Europe Bank
 • CEC Bank
 • Danubius Exim
Lider de Proiect si Project Management

Insights Enterprise

Compania a fost mandatata de A.P.E.R.O. sa se ocupe de managementul de proiect, asigurând coordonarea tuturor celorlalți parteneri in scopul atingerii obiectivelor proiectului.

Legea Cash Back

Caracteristici si Impact

2002 – 2015

 • Legea 209 din 2016 reprezinta continuarea fireasca a O.U.G. 193 din 2002 privind introducerea mijloacelor moderne de plata, act normativ care a introdus pentru prima data obligativitatea furnizorilor de servicii de utilitate publica, a instituțiilor publice si a comercianților cu o cifra de afaceri mai mare de 100,000 de euro sa accepte plățile cu cardul. 
 • Gândită inițial ca si măsură pentru a diminua blocajul financiar ce se manifesta in anii 2000 in climatul economic din Romania extinderea infrastructurii de plăți electronice si-a demonstrat efectele pozitive atât sub aspectul reducerii economiei nefiscalizate, cât si prin creșterea trasabilității masei monetare.

Diminuarea unor dezechilibre sistemice

 • Măsurile implementate la începutul anilor 2000 de Guvern si BNR au ajutat Romania sa depășească blocajul financiar cu care se confrunta. Climatul economic a fost caracterizat in perioada 2002-2015 de extinderea infrastructurii plăților electronice si diseminarea in piață a peste 10 mil. de carduri. Studiul aprofundat al acestui climat a reliefat însă adâncirea dezechilibrelor intre urban si rural din perspectiva accesului populației la mijloace si instrumente financiare moderne. Legea 209 din 2016 a fost destinata reconectării mediului rural la mediul urban sub aspectul plăților electronice, prin extinderea rețelei de terminale POS si acordarea posibilității deținătorilor de carduri sa folosească instrumentele moderne de plata si in mediul rural. (nota de fundamentare)

Criteriul cifrei de afaceri

 • Plafonul de 100.000 de euro pentru cifra de afaceri a comercianților care sunt obligați sa accepte plata cu cardul, plafon stabilit prin O.U.G. 193/2002, scade prin Legea 209/2016 la 10.000 de euro. In același timp comercianții sunt obligați sa accepte plata cu cardul bancar in toate locațiile in care încasează cu numerar.

Avansul in numerar la POS (cash back)

 • Se introduce posibilitatea acordării de avans in numerar de la terminalul POS al comercianților, aceștia din urma având dreptul sa comisioneze operațiunea cu maxim 1% din valoarea tranzacției.

Perspectiva comercianților 

 • Prin lege, la 70.000 de comercianți, instituții publice si furnizori de servicii de utilitate publica le revine obligativitatea de a avea terminal POS si de a accepta plata cu cardul

Perspectiva industriei

 • Conform prevederilor legale si datelor statistice existente la nivel de industrie, rețeaua de terminale ar trebui sa crească cu aproximativ 90.000 de unități acoperind o buna parte din mediul rural. La momentul intrării legii in vigoare infrastructura de plăți electronice in Romania însuma un număr de 160.630 de terminale provenind de la 17 bănci acceptatoare.

Elaborarea normelor metodologice

 • Parlamentul a stabilit responsabilitatea elaborării normelor metodologice de aplicare in sarcina Ministerului Finanțelor Publice, acesta asigurând in prealabil consultarea cu Banca Națională a României si mediul de afaceri, pana la 31 ianuarie 2017.

Crearea infrastructurii

 • Băncile acceptatoare de carduri au obligația să asigure infrastructura și dotările proprii necesare,  în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, respectiv pana la 31 martie 2017.

Evoluția rețelei de terminale POS

Întrebări frecvente