A.P.E.R.O. Asociația de plăți electronice din România

Apero_Asociatia_Plati_Electronice_Logo
  • English
  1. /
  2. Parteneri

Parteneri A.P.E.R.O.

Asociația realizează și dezvoltă legături cu autoritățile administrației publice, cu structuri asociative similare, cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, în vederea atingerii obiectivelor : 

  • promovarea plăților electronice și creșterea încrederii publicului în utilizarea instrumentelor/modalităților de plată fără numerar online și onsite; 
  • promovarea interoperabilității între metodele de plată electronice; 
  • susținerea și promovarea comerțului electronic; 
  • inovarea în domeniul plăților electronice. 

Autoritatea pentru Digitalizarea României (A.D.R) este o structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului și în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), având rolul de a realiza și coordona implementarea strategiilor și a politicilor publice în domeniul transformării digitale și societății informaționale.

A.D.R. are rolul de a gestiona și opera sistemul e-guvernare (S.E.N.) disponibil la adresa www.e-guvernare.ro, Sistemul Electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P.) disponibil la adresa www.e-licitatie.ro, Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a autorizațiilor de transport internațional rutier de marfă și pentru atribuirea electronică a traseelor naționale din programele de transport prin serviciile regulate județene și interjudețene (S.A.E.T.) disponibil la adresa www.autorizatiiauto.ro și Sistemul Național Electronic de Plată online cu cardul a taxelor și impozitelor (S.N.E.P.) disponibil la adresa www.ghiseul.ro și a Punctului de Contact Unic electronic (P.C.U.e) disponibil la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro.

A lansat în data de 22 iunie 2022 noul portal cagl.ro, care oferă părților, reprezentanților și publicului acces la principalele servicii oferite de toate cele 13 instanțe din circumscripție: înregistrare dosar nou pe rolul instanței, depunere documente într-un dosar deja existent, plata taxei judiciare de timbru într-un dosar, eliberarea certificatelor de grefă, eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătorești, eliberarea copiilor dispozitivului unei hotărâri judecătorești.

Cu caracter de premieră, plata taxei judiciare de timbru este integrată complet în pașii de solicitare online a serviciului – prin redirecționare între portalul Curții de Apel Galați, www.ghiseul.ro și înapoi – similar cu mecanismul de plată online din cadrul comerțului electronic privat. Drept urmare, vă oferim o experiență fără obstacole, fără dovezi de plată scanate ori fișiere separate cu ordine electronice de plată, dar înlăturăm în același timp și posibilitatea de folosire a aceleiași dovezi de achitare a taxei de timbru pentru mai multe solicitări.

În acest scop, tot cu caracter inedit, Curtea de Apel Galați a încheiat un Acord de interconectare cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, care administrează site-ul www.ghiseul.ro. În cadrul acestui proiect pilot, am dezvoltat împreună o interfață programatică (API) pentru integrarea plății online a taxelor cu portalul nostru cagl.ro.

Banca Națională a României are un rol intrinsec în menținerea stabilității financiare, date fiind responsabilitățile ce rezultă din dubla sa ipostază de autoritate monetară și prudențială. Atribuții subsumate obiectivelor de stabilitate financiară sunt exercitate atât prin reglementarea și supravegherea prudențială a instituțiilor aflate sub autoritatea sa, cât și prin formularea și transmiterea eficientă a măsurilor de politică monetară și supravegherea funcționării în condiții optime a sistemelor de plăți și decontări de importanță sistemică. Totodată, este necesară identificarea riscurilor și vulnerabilităților întregului sistem financiar, în ansamblul său și pe componentele sale, deoarece monitorizarea stabilității financiare este preventivă. Apariția și dezvoltarea unor disfuncționalități, precum evaluarea incorectă a riscurilor și ineficiența alocării capitalului, pot afecta stabilitatea sistemului financiar și stabilitatea economică.

Asociația Română a Băncilor, entitate care concentrează întreaga piață bancară din România formată din 37 de bănci active ca persoane juridice române și străine în sectorul financiar, a celebrat în anul 2016 un sfert de secol de existență.

Prioritățile industriei bancare vizează menținerea rolului sistemului bancar de principal finanțator al economiei României cu asigurarea stabilității și credibilității sectorului bancar. Sistemul bancar românesc asigură peste 90% din totalul finanțărilor acordate de sistemul financiar românesc.

ARB este membră a Federației Bancare Europene din anul 1991 (cu drepturi depline din 2007), a Consiliului European al Plăților, a Federației Ipotecare Europene și în 26 de organisme naționale lucrative privind dezvoltarea și perfecționarea cadrului economic. Pentru aceasta, comunitatea bancară pune la dispoziție peste 800 de specialiști care participă la cele 23 de comisii tehnice ale ARB.