A.P.E.R.O. Asociația de plăți electronice din România

Apero_Asociatia_Plati_Electronice_Logo
  • English
  1. /
  2. Proiecte
  3. /
  4. Directiva Serviciilor De Plăți...

IMPLEMENTARE DIRECTIVĂ EUROPEANĂ

Directiva privind serviciile de plată este o directivă a UE, administrată de către Comisia Europeană (Direcția Generală Piața Internă), de reglementare a serviciilor de plată și a activității prestatorilor de servicii de plată în întreaga Uniune Europeană (UE) și Spațiul Economic European (SEE). Scopul directivei a fost acela de a spori concurența pan-europeană și participarea în industria de plăți a unor entități non-bancare și de a oferi un mediu concurențial si echitabil prin armonizarea reglementarilor privind protecția consumatorilor cu cele privind drepturile și obligațiile furnizorilor de plată și utilizatorilor.

La 08 octombrie 2015, Parlamentul European a adoptat propunerea Comisiei Europene de a crea un cadru de reglementare destinat să facă plățile europene mai sigure și mai inovatoare (PSD2). Noua formă a Directivei are scopul de a proteja mai bine consumatorii atunci când plătesc on-line, de a promova dezvoltarea și utilizarea plăților inovatoare de tip online și mobile și să facă serviciile de plată europene transfrontaliere mai sigure.

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea ministrului economiei, comerțului și turismului, este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului.

Autoritatea coordonează și realizează strategia și politica Guvernului în domeniul protecției consumatorilor, acționează pentru prevenirea și combaterea practicilor care dăunează vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor. Autoritatea eficientizează activitatea statului în materie de protecție directă și indirectă a consumatorilor prin cercetarea pieței, informarea și educarea consumatorilor și întărirea capacității decizionale.

A.N.P.C website

ASPECTE ESENȚIALE

Directiva privind serviciile de plăți (PSD) a fost adoptata pentru prima dată de Uniunea Europeană (UE) în 2007. Directiva a oferit un cadru juridic pentru plățile efectuate în Europa, cu scopul de a crește viteza, eficiența și ușurința în utilizare a serviciilor de plăți.

Revizuirea PSD prin apariția PSD2 a fost propusa ca o modalitate de a răspunde la schimbările din ecosistemul plăților, precum și de a determina alte îmbunătățiri în domeniul serviciilor de plăți din Europa. Revizuirea a inclus o serie de modificări și îmbunătățiri ale primei variante a PSD, cu scopul de a oferi claritate juridică și condiții de concurență echitabile între actorii tradiționali si cei nou intrați in ecosistem.

PSD2 este o directivă determinata de progresele înregistrate in domeniul datelor si al tehnologiei, care are drept scop sa determine o concurență sporită, mai multa inovație și transparență în domeniul plăților, consolidând în același timp siguranța plăților pe Internet și accesul la cont.

COORDONARE, SUPORT SI STANDARDIZARE

În contextul schimbărilor prefigurate de implementarea Directivei a-2-a a Serviciilor de Plăți (DSP2) în legislația românească, A.P.E.R.O., în calitate de asociație reprezentativă pentru industria de plăți electronice din România și singura entitate ce reunește toate categoriile de jucători ce populează ecosistemul de plăți, își propune să coordoneze procesul de redistribuire a rolurilor și responsabilităților între entitățile prezente (ASPSP) și cele viitoare (PISP și AISP), entități ce vor coexista în cadrul noului ecosistem, și să vegheze la crearea unui cadru de concurență loială între acestea. 

În acest demers A.P.E.R.O. va colabora cu parteneri din sfera publică și privată.

OBIECTIVELE GRUPULUI DE LUCRU

  • Creșterea gradului de conștientizare și înțelegere între specialiștii industriei a scopului și obiectivelor DSP2

  • Agregarea unui punct de vedere comun al reprezentanților industriei referitor la implementarea în legislația locală a DSP2

  • Acordarea de sprijin autorităților în procesul de implementare a directivei

  • Asigurarea unui climat de concurență loială între toți exponenții ecosistemului de plăți electronice

  • Coordonarea reprezentanților industriei în obținerea unei soluții standardizate pentru accesul la date

GRUPUL DE LUCRU PENTRU DSP2

Alpha Bank
Banca Românească

Banca Transilvania
Bancpost

CEC Bank
Credit Europe Bank

Garanti Bank
ING Bank

Mastercard
OTP Bank

Pago Plătește
Patria Bank

Piraeus Bank
Printec Group

Provus Services
Printec Group

Raiffeisen Bank
Unicredit Bank

Visa