A.P.E.R.O. Asociația de plăți electronice din România

Apero_Asociatia_Plati_Electronice_Logo
  • English
  1. /
  2. Proiecte
  3. /
  4. Ghiseul Ro

PARTENERIAT PUBLIC – PRIVAT

Parteneriatul dintre Autoritatea pentru Digitalizarea României (A.D.R.) și Asociația de Plăți Electronice din România (APERO) este un exemplu de bună colaborare între mediul public și mediul privat prin care a fost pus la dispoziția contribuabililor, primul sistem integral online pentru plata impozitelor și taxelor cu acoperire națională.

Ghiseul.ro este un sistem matur, pregătit să faciliteze într-o manieră simplă, modernă și sigură atât informarea cetățenilor cu privire la structura și cuantumul impozitelor și taxelor pe care le datorează statului, cât și colectarea acestora indiferent de beneficiarul lor (bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale sau bugetelor locale).

GHIȘEUL.RO

Autoritatea pentru Digitalizarea României (A.D.R) este o structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului și în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), având rolul de a realiza și coordona implementarea strategiilor și a politicilor publice în domeniul transformării digitale și societății informaționale. 

A.D.R are următoarele obiective: 

a) contribuie la transformarea digitală a economiei și societății românești; 

b) realizează guvernarea electronică la nivelul administrației publice din România, prin operaționalizarea standardizării și interoperabilității tehnice și semantice a sistemelor informatice în administrația publică centrală și implementarea principiilor Declarației ministeriale de la Tallinn privind guvernarea electronică din 2017; 

c) contribuie la îndeplinirea obiectivelor pentru România ale programelor de asistență financiară ale Uniunii Europene în domeniul său de competență. 

ADR.GOV.RO

ASOCIAȚIA DE PLĂȚI ELECTRONICE DIN ROMÂNIA (A.P.E.R.O.)

APERO pune la dispoziția A.D.R. din resurse proprii și cu titlu gratuit și necondiționat setul de aplicații de tranzacționare, asigură mentenanța și dezvoltările lor ulterioare ale acestuia și gestionează comunicarea în legătură cu proiectul și asigură promovarea lui. 

AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI (A.D.R.)

A.D.R., în calitate de administrator și operator al sistemului, asigură infrastructura tehnică și de comunicații (inclusiv partea software necesară funcționării echipamentelor).

OBIECTIVELE ANULUI 2023

1,7 mil utilizatori activi 

5 milioane tranzacții 

Acoperirea integrală a mediului urban și peste 50% mediu rural 

Lansarea aplicației mobile ghiseul.ro pentru Android și iOS 

Eliberarea cazierului judiciar în format electronic 

Taxele de timbre judiciar, rovigneta, utilități, alte taxe 

Integrare cu sistemele de identitate electronică a țărilor din UE 

SCHEME DE PLATA
Visa

BĂNCI
Alpha Bank
Banca Comercială Română

BRD Société Générale
Banca Transilvania

CEC Bank
EximBank

First Bank
Garanti Bank

ING Bank
Libra Bank

OTP Bank
Raiffeisen Bank

Unicredit Bank
Vista Bank
PRODUCĂTOR SOFTWARE
  • Indeco Soft – a furnizat soluția software si realizează mentenanța curenta a platformei
PROCESATORI DE PLATI
Asigura procesarea tranzacțiilor efectuate prin intermediul platformei.