A.P.E.R.O. Asociația de plăți electronice din România

Apero_Asociatia_Plati_Electronice_Logo
 • English
 1. /
 2. Proiecte
 3. /
 4. Legea Cash Back

INIȚIATIVĂ LEGISLATIVĂ / IMPLEMENTARE LEGE

CONTEXT MACRO ECONOMIC

În perioada 2002-2003 România se confrunta cu un blocaj financiar major ceea ce a determinat Guvernul și Banca Națională a României să adopte un Program de Acțiune comun, program care includea un pachet de măsuri legislative destinat stimulării plăților electronice.


FORMA INIȚIALĂ

Apare astfel Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 193 din 2002 privind introducerea mijloacelor moderne de plată la o serie de entități precum: furnizorii de servicii de utilitate publică, instituțiile publice și comercianții cu amănuntul cu o cifră de afaceri mai mare de 100,000 euro.

2002

 • Guvernul României – adoptă O.U.G. nr. 193 din 2002 privind introducerea obligatorie a mijloacelor moderne de plată la furnizorii de servicii de utilitate publică, instituțiile publice, precum și comercianții cu o cifră de afaceri anuală mai mare de 100,000 euro.

 

2016

 • Parlamentul României – adoptă Legea nr. 209 din 2016 (legea cash back) pentru modificarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea mijloacelor moderne de plată – Scade pragul cifrei de afaceri pentru comercianții obligați să accepte la plată cardul bancar de la 100,000 euro la 10,000 euro. De asemenea introduce opțiunea de avans în numerar (cash back).

 

2017

 • Parlamentul României – Proiect de modificare a Legii nr. 209/2016 obiectul principal al proiectului de lege fiind ridicarea pragului cifrei de afaceri a comercianților care sunt obligați să accepte plata cu cardul de la 10,000 euro la 50,000 euro.
Legea 209 din 2016 reprezintă continuarea firească a O.U.G. 193 din 2002 privind introducerea mijloacelor moderne de plată, act normativ care a introdus pentru prima dată obligativitatea furnizorilor de servicii de utilitate publică, a instituțiilor publice și a comercianților cu o cifră de afaceri mai mare de 100,000 de euro să accepte plățile cu cardul. Gândită inițial ca și măsură pentru a diminua blocajul financiar ce se manifestă în anii 2000 în climatul economic din România extinderea infrastructurii de plăți electronice și-a demonstrat efectele pozitive atât sub aspectul reducerii economiei nefiscalizate, cât și prin creșterea trasabilității masei monetare.

ÎN RELAȚIA CU MEMBRI, PARTENERII DIN PROIECT ȘI AUTORITĂȚILE:

 • să consolideze punctul de vedere al industriei cu privire la prevederile legii și la normele de aplicare ale acesteia, în scopul prezentării lui autorităților cu atribuții pe partea de implementare;
 • să informeze membrii asociației cu privire la evoluția procesului legislativ și calendarul de implementare
 • să asigure un nivel ridicat de informare în rândul membrilor cu privire la prevederile legii
 • să asiste membrii în procesul de implementare al legii
 • să vegheze la evoluția pieței în procesul de implementare și să pună la dispoziția membrilor observațiile sale
 • să acționeze pentru protejarea intereselor membrilor asociației în cazul în care apar inconsistențe în procesul legislativ
 • să sprijine autoritățile cu atribuții în partea de implementare a legii cu toate informațiile necesare unei bune înțelegeri a realităților industriei

DIMINUAREA UNOR DEZECHILIBRE SISTEMICE

Măsurile implementate la începutul anilor 2000 de Guvern și BNR au ajutat România să depășească blocajul financiar cu care se confrunta. Climatul economic a fost caracterizat în perioada 2002-2015 de extinderea infrastructurii plăților electronice și diseminarea în piață a peste 10 mil. de carduri. Studiul aprofundat al acestui climat a reliefat însă adâncirea dezechilibrelor între urban și rural din perspectiva accesului populației la mijloace și instrumente financiare moderne. Legea 209 din 2016 a fost destinată reconectării mediului rural la mediul urban sub aspectul plăților electronice, prin extinderea rețelei de terminale POS și acordarea posibilității deținătorilor de carduri să folosească instrumentele moderne de plata și în mediul rural. (nota de fundamentare)
GRUPUL DE LUCRU PENTRU LEGEA CASH BACK

Alpha Bank
Banca Comerciala Română

Banca Românească
BRD Société Générale

Banca Transilvania
Bancpost

CEC Bank
Credit Europe Bank

Danubius Exim
Garanti Bank

ING Bank
Libra Bank

Mastercard
OTP Bank

Patria Bank
Piraeus Bank

Printec Group
Raiffeisen Bank

SIA Europe
Unicredit Bank

Visa
Wirecard Romania