A.P.E.R.O. Asociația de plăți electronice din România

Apero_Asociatia_Plati_Electronice_Logo
  • English
  1. /
  2. Vreau sa devin membru...

Vrei sa devii membru A.P.E.R.O?

Calitatea de membru al Asociației de Plăți Electronice din România poate fi deținută de persoane juridice române sau străine, care îndeplinesc cumulativ condițiile : 

  • Activitate legată direct sau indirect de dezvoltarea pieței plăților electronice; 
  • Recunosc și respectă Statutul Asociației; 
  • Împărtășesc și participă la îndeplinirea scopului și obiectivelor Asociației;
  • Își desfășoară activitatea conform legilor în vigoare; 

Vreau sa devin membru A.P.E.R.O

  •  

Categoriile de persoane juridice eligibile pentru a deveni membru al Asociatiei

Emitenți/Acceptatori de carduri

Instituții care au o organizare formală pe zona de plăți electronice

Care contribuie la promovarea și proliferarea plăților electronice în România. Apreciem interesul pe care îl arătați pentru a deveni membru al Asociației

Obținerea calității de membru

Persoana juridică care dorește să se alăture Asociației (Solicitant) pentru a obține calitatea de membru va înainta un e-mail cuprinzând o “Scrisoare de adeziune” Consiliului Director

a. o declarație conform căreia cunoaște și acceptă Statutul Asociației și dorește să fie admis drept membru al Asociației;

b. o declarație care să ateste că nu se afla în stare de insolvabilitate sau în procedura falimentului;

c. informații despre persoana care o va reprezenta în cadrul Asociației.