Ghiseul.ro

Parteneriat Public - Privat

Parteneriatul dintre Agenția pentru Agenda Digitala a României (A.A.D.R.) si Asociația de Plati Electronice din Romania (APERO) este un exemplu de buna colaborare intre mediul public si mediul privat prin care a fost pus la dispoziția contribuabililor primul sistem integral online pentru plata impozitelor si taxelor cu acoperire națională.

Ghiseul.ro este un sistem matur, pregătit sa faciliteze într-o maniera simpla, moderna si sigura atât informarea cetățenilor cu privire la structura si cuantumul impozitelor si taxelor pe care le datorează statului, cât si colectarea acestora indiferent de beneficiarul lor (bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale sau bugetelor locale).

Ghiseul.ro website

AGENȚIA PENTRU AGENDA DIGITALĂ A ROMÂNIEI (A.A.D.R.)

Este instituția publică de specialitate a Administrației Publice Centrale, în subordinea Secretariatului General al Guvernului, care are rolul de a opera sisteme informatice la nivel național destinate guvernării electronice. Prin activitățile pe care le derulează și proiectele pe care le are în administrare, A.A.D.R. se dorește a fi punctul central de acces al cetățenilor la informații și servicii de e-guvernare.

În această calitate, A.A.D.R. gestionează și operează sisteme de importanță majoră pentru România precum: Ghiseul.ro (Sistemul Național Electronic de Plată Online), E-guvernare    (Sistemul de Guvernare Electronică), S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achiziții Publice), S.I.A.E. (Sistemul Informatic de Atribuire Electronică în Transporturi) și P.C.U. (Punctul de Contact Unic).

A.A.D.R. website

Asociația de Plati Electronice din România (A.P.E.R.O.)

 • APERO pune la dispoziția A.A.D.R. din resurse proprii si cu titlu gratuit și necondiționat setul de aplicații de tranzacționare, asigură mentenanța și dezvoltările lor ulterioare ale acestuia si gestionează comunicarea in legătură cu proiectul si asigura promovarea lui. 

Agenția pentru Agenda Digitala a României (A.A.D.R.)

 • A.A.D.R., în calitate de administrator și operator al sistemului, asigură infrastructura tehnică și de comunicații (inclusiv partea software necesară funcționării echipamentelor).
Obiectivele anului 2019
 • 500,000 de utilizatori activi
 • Deschiderea platformei pentru persoanele juridice
 • Acoperirea integrală a mediului urban
 • Implementarea altor modalități de plată precum internet banking si mobile banking

Scheme de plata

 • Visa

Bănci

 • Alpha Bank
 • Banca Românească
 • Banca Transilvania
 • Bancpost
 • BCR Erste
 • BRD Societe Generale
 • CEC Bank
 • Garanti Bank
 • ING Bank
 • Libra Bank
 • OTP Bank
 • Piraeus Bank
 • Raiffeisen Bank
 • Unicredit Bank

Producător Software

 • Indeco Soft – a furnizat soluția software si realizează mentenanța curenta a platformei

Procesatori de plati

Asigura procesarea tranzacțiilor efectuate prin intermediul platformei.

Lider de proiect si Project Management

H.G. nr. 1235 / 6 decembrie 2010

 • Guvernul României creează cadrul normativ ce permitea realizarea Sistemului National Electronic de Plata (S.N.E.P.) a taxelor si impozitelor locale cu cardul bancar. Proiectului i se aloca domeniul de internet ghiseul.ro.

Lansare

 • In martie 2011, fiind încheiate formalitățile administrative privind protocolul de colaborare intre A.A.D.R. si APERO si in urma finalizării cu succes a tuturor auditurilor realizate de organismele de specializate ale autorităților publice, platforma a fost data in producție.

Înrolare primării

 • Primele instituții publice înrolate in Ghiseul.ro au fost Primăria Sectorului 2 București, Primăria Sectorului 6 București si Primăria Municipiului Târgu Mureș. 

Schimbări in cadrul normativ al proiectului

H.G. 1070 / 2013

 • Apariția acestei hotărâri de guvern a survenit la propunerea A.A.D.R. si APERO fiind necesara pentru clarificarea situației comisionului aferent tranzacțiilor, comision care, in pachetul normativ anterior, putea fi plătit fie de cetățean, fie de către instituție. Prin noua reglementare comisionul a fost pus in sarcina instituțiilor publice.
 • Măsura a avut un impact pozitiv asupra platformei atât din perspectiva înrolări instituțiilor publice, cât si din perspectiva opțiunii cetățenilor de a folosi platforma. 

Campanie de promovare

Studiu de caz - București, Sectorul 3

 • Pe fondul noilor schimbări in cadrul normativ ce reglementa activitatea Ghiseul.ro, A.P.E.R.O. lansează împreună cu Direcția de Impozite si taxe locale Sector 3, reprezentând cea mai mare primărie din Romania, o vasta campanie de promovare a proiectului in rândul cetățenilor.

Concluziile Studiului de caz

 • Cele 6 luni de promovare intensa au fost un succes pentru proiect. In urma campaniei derulate de A.P.E.R.O. a fost înregistrată creșterea semnificativa nu doar a numărului de utilizatori ci si a numărului de tranzacții si a volumelor tranzacționate. Încrederea cetățenilor in platforma a atins cele de mai înalte cote de la lansarea proiectului demonstrând fiabilitatea si stabilitatea proiectului.

Algoritm

 • Soluția implementata pentru a permite obținerea datelor de acces se bazează pe verificarea identității solicitantului prin încrucișarea datelor din cartea de identitate cu datele unui card bancar emis pe numele solicitantului.

Securitatea datelor

 • Datele cu caracter personal nu sunt stocate in platforma ele fiind folosite doar in momentul validării identității ceea ce permite ulterior platformei sa elibereze setul de date de acces personalizate. 

 • Conferința aniversară „Ghiseul.ro – 5 Ani de experiență online” a marcat un moment important in evoluția proiectului fiind momentul in care se poate spune ca proiectul si-a dovedit fiabilitatea si robustețea. 

Locatie

Extinderea sistemului către impozitele datorate bugetului de stat

 • 14 decembrie 2016 interconectarea intre Ghiseul.ro si sistemului informatic al A.N.A.F. a fost finalizata. In urma acestei implementări, plata impozitelor datorate de către persoanele fizice către bugetul de stat consolidat a devenit posibila.

Creșterea numărului de utilizatori

 • Numărul de utilizatori creste in ritm accelerat pe fondul acestei integrări, Ghiseul.ro devenind prima platforma online de nivel național de colectare a taxelor si impozitelor atât locale, cât si centrale.

Adoptarea Modelului de Guvernanta

 • Septembrie 2015 – Adunarea Generala a Membrilor A.P.E.R.O. reconfirma angajamentul de a sprijini proiectul Ghiseul.ro luat fata de Guvernul României si stabilește structura noului model de guvernanta destinat sa asigure dezvoltarea sustenabila si pe termen lung a proiectului.
 • A.P.E.R.O. își asuma pe costuri proprii operațiunile de mentenanța si dezvoltările ulterioare ale sistemului.

Implementarea Modelului de Guvernanta

 • Octombrie 2015 – Martie 2017 – membrii A.P.E.R.O au aderat la noul model de guvernanta si au stabilit strategia si obiectivele proiectului pentru perioada 2016 – 2017

Statistici la 31 Mai 2019

8

Ani de existenta

384

Instituții înrolate

1268

Tranzactii ('000.)

463

Conturi (mii)

417

Volume (mil. lei)

7

Contribuabili (mil.)

Evoluția indicatorilor de performanta

Număr de conturi

Creștere de 7% față de 2018

Numărul de tranzactii

Creștere cu 34% fata de 2018

Valoare tranzactii

Creștere cu 25% fata de 2018

Performanta pe instituții

Ponderea categoriilor de plati

Impozite locale
Impozite ANAF
Amenzi
Rotld