Ghiseul.ro

Parteneriat Public - Privat

Parteneriatul dintre Agenția pentru Agenda Digitala a României (A.A.D.R.) si Asociația de Plati Electronice din Romania (APERO) este un exemplu de buna colaborare intre mediul public si mediul privat prin care a fost pus la dispoziția contribuabililor primul sistem integral online pentru plata impozitelor si taxelor cu acoperire națională.

Ghiseul.ro este un sistem matur, pregătit sa faciliteze într-o maniera simpla, moderna si sigura atât informarea cetățenilor cu privire la structura si cuantumul impozitelor si taxelor pe care le datorează statului, cât si colectarea acestora indiferent de beneficiarul lor (bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale sau bugetelor locale).

Ghiseul.ro website

AGENȚIA PENTRU AGENDA DIGITALĂ A ROMÂNIEI (A.A.D.R.)

Este instituția publică de specialitate a Administrației Publice Centrale, în subordinea Secretariatului General al Guvernului, care are rolul de a opera sisteme informatice la nivel național destinate guvernării electronice. Prin activitățile pe care le derulează și proiectele pe care le are în administrare, A.A.D.R. se dorește a fi punctul central de acces al cetățenilor la informații și servicii de e-guvernare.

În această calitate, A.A.D.R. gestionează și operează sisteme de importanță majoră pentru România precum: Ghiseul.ro (Sistemul Național Electronic de Plată Online), E-guvernare    (Sistemul de Guvernare Electronică), S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achiziții Publice), S.I.A.E. (Sistemul Informatic de Atribuire Electronică în Transporturi) și P.C.U. (Punctul de Contact Unic).

A.A.D.R. website

Asociația de Plati Electronice din România (A.P.E.R.O.)

 • APERO pune la dispoziția A.A.D.R. din resurse proprii si cu titlu gratuit și necondiționat setul de aplicații de tranzacționare, asigură mentenanța și dezvoltările lor ulterioare ale acestuia si gestionează comunicarea in legătură cu proiectul si asigura promovarea lui. 

Agenția pentru Agenda Digitala a României (A.A.D.R.)

 • A.A.D.R., în calitate de administrator și operator al sistemului, asigură infrastructura tehnică și de comunicații (inclusiv partea software necesară funcționării echipamentelor).
Obiectivele anului 2017
 • 260,000 de utilizatori activi
 • Deschiderea platformei pentru persoanele juridice
 • Acoperirea integrală a mediului urban
 • Implementarea altor modalități de plată precum internet banking si mobile banking

Scheme de plata

 • Mastercard
 • Visa

Bănci

 • Alpha Bank
 • Banca Românească
 • Banca Transilvania
 • Bancpost
 • BCR Erste
 • BRD Societe Generale
 • CEC Bank
 • Garanti Bank
 • ING Bank
 • Libra Bank
 • OTP Bank
 • Piraeus Bank
 • Raiffeisen Bank
 • Unicredit Bank

Producător Software

 • Indeco Soft – a furnizat soluția software si realizează mentenanța curenta a platformei

Procesatori de plati

Asigura procesarea tranzacțiilor efectuate prin intermediul platformei.

Lider de proiect si Project Management

Insights Enterprise 

Compania a fost mandatata de APERO sa se ocupe de managementul de proiect, asigurând coordonarea tuturor celorlalți parteneri in scopul atingerii obiectivelor proiectului.

H.G. nr. 1235 / 6 decembrie 2010

 • Guvernul României creează cadrul normativ ce permitea realizarea Sistemului National Electronic de Plata (S.N.E.P.) a taxelor si impozitelor locale cu cardul bancar. Proiectului i se aloca domeniul de internet ghiseul.ro.

Lansare

 • In martie 2011, fiind încheiate formalitățile administrative privind protocolul de colaborare intre A.A.D.R. si APERO si in urma finalizării cu succes a tuturor auditurilor realizate de organismele de specializate ale autorităților publice, platforma a fost data in producție.

Înrolare primării

 • Primele instituții publice înrolate in Ghiseul.ro au fost Primăria Sectorului 2 București, Primăria Sectorului 6 București si Primăria Municipiului Târgu Mureș. 

Schimbări in cadrul normativ al proiectului

H.G. 1070 / 2013

 • Apariția acestei hotărâri de guvern a survenit la propunerea A.A.D.R. si APERO fiind necesara pentru clarificarea situației comisionului aferent tranzacțiilor, comision care, in pachetul normativ anterior, putea fi plătit fie de cetățean, fie de către instituție. Prin noua reglementare comisionul a fost pus in sarcina instituțiilor publice.
 • Măsura a avut un impact pozitiv asupra platformei atât din perspectiva înrolări instituțiilor publice, cât si din perspectiva opțiunii cetățenilor de a folosi platforma.